Friggs og Midsona Norge AS står for trygge produkter av høy kvalitet. 

Våre forbrukere og kunder kan stole på at alle våre produkter er produsert til høyest mulig standard. I våre produkter brukes nøye utvalgte ingredienser. 

Våre produkter overholder alle gjeldende lover og forskrifter. Vi sikrer dette ved å være medlemmer i en rekke nettverk der vi har tilgang til kompetanse innen lovgivning og mer. 

Vi bruker ikke GMO-råvarer i våre produkter og vi sikrer dette gjennom avtalte godkjente spesifikasjoner, hyppige inspeksjoner og bruk av sikre leverandører.